Lanna Wedding

พิธีแต่งงานแบบล้านนา ที่ทางบ้านม่อนฝ้ายได้สืบทอดประเพณีมาอย่างยาวนาน ประกอบด้วยเครื่องบายศรีครบชุด พร้อมผู้ประกอบพิธี จัดอาหารบริเวณกาดหมั้ว และอาหารขันโตก รับชมการแสดงทางวัฒนธรรม ๔ รายการ