วีดีโองานแต่งงาน

คัทรียา-พลไตรลักษณ์

อินทุอร - พีรณัฐ

สาวิตรี-ชนินทร์

ทานตะวัน - นนทชัย

กุลรดา - จูเลียน

ชลชญา-ชินพัฒน์

เยาวลักษณ์-คงสวัสดิ์

นันทพร - จิรายุ